Nghi Lễ Tụng Niệm Hằng Tuần Của GÐPTVN-HK

Tụng niệm để ôn lại những lời Phật dạy, hầu lấy đó làm phương châm cho đời sống hằng ngày và gieo trồng hạt giống Bồ Đề Giải Thoát vào tâm thức.