Đóng Góp Ý Kiến

Thư Viện Lam được thiết lập nhằm lưu trữ phần nào những tài liệu liên quan đến Gia Đình Phật Tử. Mong rằng với sự chuyển tải tài liệu nhanh và dễ, anh chị em áo Lam chúng ta sẽ chung tay xây dựng Gia Ðình hữu hiệu hơn. Xin gởi ý kiến/thắc mắc về Nhật Quang Đạo: webmaster@gdpt.net.

Kính Chào Tinh Tấn

-- Thư Viện Lam