Pháp Thoại của Thượng Tọa Thích Thái Hòa gởi Đại Hội

Trong Đạo Phật chỉ có Giới - Định - Tuệ mà không có giáo quyền, chỉ có tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn mà không có mê vọng và tham vọng, chỉ có khởi nguyện và lập hạnh mà không có áp đặt, và chỉ có mọi sự hiện hữu trong hỗ tương và viên dung vô ngại, mà không có sự hiện hữu đơn thuần và độc đoán.

...

AttachmentSize
Phap.jpg583.79 KB
Phap_1.jpg783.14 KB
Phap_2.jpg642.66 KB
Phap_3.jpg584.62 KB