Chương trình Bậc Hướng Thiện

Phật Pháp

 • Sự tích Ðức Phật Thích Ca (từ sơ sanh đến xuất gia)
 • Biết hai chuyện:

  1. tiền thân: (1) Lòng Hiếu Chim Oanh Vũ, (2) Ðôi Mắt Thái Tử Câu Na La
  2. hay mẫu chuyện Ðạo: (1) Bà Lão Cúng Ðèn, (2) Thầy Tỳ Kheo Và Con Ngỗng
 • Hiểu và thuộc bài Sám Hối
 • Hiểu và thuộc châm ngôn và năm điều luật của ngành Thiếu
 • Ý nghĩa huy hiệu Hoa Sen và mục đích của Gia Ðình Phật Tử
 • Ý nghĩa cờ Phật giáo
  1. Chuyên Môn

  1. Hoạt động thanh niên:

   1. Tổ chức: Hiểu biết hệ thống tổ chức Ðoàn
   2. Gút dây: Cẳng chó, thợ dệt, quai chèo, số 8
   3. Dấu đi đường: Biết và làm ít nhất 5 dấu đi đường
   4. Thông tin: Morse bằng còi
   5. Phương hướng: Biết tám hướng của la bàn
   6. Cứu thương: Biết chuẩn bị đối phó với thiên tai và hỏa hoạn, biết địa chỉ bác sĩ, gọi điện thoại cấp cứu
   7. Thường thức: Kết nút áo, vá áo
   8. Sử ký: Nhớ và có thể thuật lại một cách sơ lược những lịch sử vẻ vang của nước nhà
  1. Văn nghệ:

   1. Âm nhạc: Bài ca chính thức của Gia Ðình Phật Tử Việt Nam và 10 bài hát ngắn
   2. Sân khấu: Kể lại cho đội nghe một câu chuyện tiền thân, biết những điệu múa đơn giản
   3. Hội họa và điêu khắc: Tập nắn những tỉnh vật và khắc trên phấn, trên tẩy, trang hoàng một bài báo, viết vài kiểu chữ in
   4. Thi văn: Viết lại một chuyện tiền thân và cảm tưởng
   5. Nhiếp ảnh: Biết các bộ phận bên ngoài của máy ảnh
  1. Nữ công gia chánh (dành cho Thiếu nữ):

   Thêu phù hiệu Gia Ðình, cấp hiệu, thêu Hoa Sen, rút chỉ khăn tay, may bao gối, nấu nước pha trà, cắt giấy hoa, thắt các kiểu nơ, đo kích thước huy hiệu, đồ các mẫu chữ tên Gia Ðình để thêu, làm bì thư, nấu hai món ăn chay, thổi cơm, nấu chè.