Lá Thư Cho Em

 
Mến gởi các em Thiếu nữ Phật tử đã xa Đoàn

Em về bên đó không em:
Làm ơn cho chị nhắn thêm vài lời,
Từ đây cho hết ngọn đồi
Hỏi nhà em chị cách hai cánh làng
Trước sân có một gốc bàng,
Và quanh vườn dậu, hai hàng xoan tây.
Rằng: từ em trở sang đây,
Có người chị Trưởng ngày ngày nhớ thương,
Mỗi chiều nắng ngả hơi sương,
Bùi ngùi chị lại ra đường ngóng em.
Dặm dài hun hút hơn tin,
Buồn vương gió lạnh cánh chim lìa đàn.
Nỏ thà sông nước cho cam,
Cách nhau chi để mấy hàng dậu tre?
Mõ chiều em gióng chị nghe,
Chuông chiều chị gióng có về bên em?
Đêm nay nữa, trắng bao đêm,
Thương em chị khóc con chim lìa đàn.

Đặng Tống Tịnh Nhơn