Những giọt nước cuối cùng đem đổ quách!!!

Những giọt nước cuối cùng, đem đổ quách
Hỏi còn gì sót lại cho hôm nay
Đám ruộng khô nứt nẻ nát mũi cày
Đất loang lổ lưa thưa cây cỏ dại

Những giọt nước cuối cùng, đem đổ quách
Hỏi còn gì sót lại cho ngày mai
Chết chưa chôn đã sắm sẵn quan tài
Chôn chưa chết đày nhau ra nghĩa địa

Những giọt nước cuối cùng, đem đổ quách
Hỏi còn gì quá khứ những ngày qua
Bao bảo châu, bao sắc thắm ngọc ngà
Tan nát hết bởi bàn tay đoản hậu

Những giọt nước cuối cùng, đem đổ quách
Ly bể rồi, ly đâu nữa đầy ly
Bờ vỡ rồi, bờ đâu nữa tràn bờ
Xới tung tóe còn chi là gốc cội

Những giọt nước cuối cùng, đem đổ quách
Đẩy nhau đi vào những bước đường cùng
Vào tuyệt lộ không chừa một chỗ dung
Rồi hớt hãi đục xuyên lao ngõ ngách

Những giọt nước cuối cùng, đem đổ quách
Sống chưa chôn mà chết cũng chật mồ
Ngọc ném đi, rồi lượm đá, cỏ khô
Đốt cháy rụi, rồi bới tìm tro lạnh

Trải bao thời, gương soi tròn thể tánh
Trải bao thế, tâm lực vẹn sắt son
Thế mà nay như một cái xác không hồn
Chém đứt sạch bằng những nhát dao chí tử

Trải bao thời, rừng thiêng nhờ sư tử
Trải bao thế, núi thẳm nhờ hùm oai
Thế mà nay, một lũ cáo chồn dơi
Sao không chết núi rừng thiêng kỳ vĩ

Trải bao thời, thành quách nhờ cột trụ
Trải bao thế, đá tảng nhờ hòn chồng
Thế mà nay, một lũ nháo lon ton
Thì sự nghiệp làm sao không sụp đổ

Ôi, những giọt nước cuối cùng
Đã cạn tàu ráo máng đổ đi
Lại vô nhơn mục hạ sân si
Chém đứt sạch bởi bàn tay chí tử

Ôi, những giọt nước cuối cùng
Đã cạn tàu ráo máng đổ đi
Vô tâm, vô hậu, vô nghì
Tang thương đổ nát đen sì dâu xanh
Vô tác, vô nguyện, vô hành
Khốc khô sa mạc treo cành tầm không
Vô trụ, vô xứ, vô môn
Hư không trống rỗng càn khôn mịt mờ
Rơi vào một kẻ ai ngờ
Hết rồi giọt nước, đổ bờ rêu xanh
Tâm tư, tâm lực, đoạn đành
Ruột gan, lòng dạ, tơ mành nhện treo
Núi cao, dốc thẳm, hố đèo
Bàn tay một kẻ đổ vèo tiêu tan
Đường hầm bóng tối mênh mang !!!

Tháng 9 – 2008
Thích Nhật Tân
Email : thnhattan@yahoo.com.au