Chung Tay

Sau đây là những công tác cần thực hiện:

  • Năm Trăm Câu Hỏi Trắc Nghiệm về Lược Sử Đức Phật Thích Ca. Tài liệu đã được GĐPT Kim Quang in sách. Bản mềm (soft copy) này, do anh Quảng Quý cung cấp, cần được trình bày lại (thành viên Hoa Lam của gdal@yahoogroups.com đã sửa được 65 câu). Tài liệu đang ở dạng MS Word với kiểu font Unicode. (Đã xong ngày 14/10/2008)
  • Thiết kế trang web cho ngành Oanh (oanh.gdpt.net) và ngành Thiếu (thieu.gdpt.net). Giao diện, đề mục, ngôn ngữ... (Bắt đầu ngày 14/10/2008)

Quý anh chị em áo Lam hay quý bồ tát phát tâm hoan hỷ muốn giúp Thư Viện Lam hoàn thành các công tác trên, xin vui lòng liên lạc Nhật Quang Đạo theo email: webmaster@gdpt.net.

Kính chào tinh tấn.

Thư Viện Lam