Cao Chánh Hựu

 

Khấp Báo

 

Htr Cấp Dũng TÂM HUỆ Cao Chánh Hựu

từ trần lúc 17giờ55 ngày 23/3/2009

(nhằm ngày 27 tháng 2, Kỷ Sửu)

tại Bệnh viện Alvarado,

Thành Phố San Diego, California, Hoa Kỳ

hưởng thọ 80 tuổi

 

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

 

Tin tức và bài vỡ được đăng tải và cập nhật liên tục ở hai trang nhà sau:

Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới

Gia Đình Áo Lam