Chương Trình Tang Lễ


Cố Huynh Trưởng CẤP DŨNG

TÂM HUỆ CAO CHÁNH HỰU

***

(Xin lưu ý: Phần chữ màu đỏ là phần tổ chức và tham dự của GĐPT)

 

Tại Nhà Quàng GOODBODY MORTUARY – San Diego: 

Thứ năm : 26/3/2009

      12:30 pm :  Lễ Nhập liệm

      12:40 pm : Lễ Nhập Quan

                        Lễ Phát tang – Cúng cơm

      13:30 pm :  Thăm viếng

                        Đọc kinh cầu siêu

      19:00 pm : Ngưng thăm viếng

Thứ Sáu : 27/3/2009

      10:00 am : Thăm viếng

                        Đọc kinh cầu siêu

      19:00 pm :  Ngưng thăm viếng 

      20:00 pm    :   LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ HTR CẤP DŨNG

                                         TÂM HUỆ CAO CHÁNH HỰU

                                           tại Chùa Phật Đà – San Diego

Thứ bảy : 28/3/2009

      09:00 am : Thăm viếng

      12:00 pm : Lễ Di Quan

                        Điếu văn - Cảm tạ

                   Đoàn viên GĐPT tham dự LỄ DI QUAN

      13:00 pm :  Di Quan

      13:30 pm  :  Lễ Hỏa táng

(Lễ Hỏa táng tại Greenwood Memorial Park & Mortuary)

Chủ nhật : 29/3/2009

      10:00 am : Nhận hủ cốt tại Greenwood  Memorial 

                              ***

Nhà Quàng GOODBODY MORTUARY:

      5027 El Cajon Blvd, San Diego, CA 92115. Tel : 619-582-1700 

Nhà Hỏa Táng GREENWOOD MEMORIAL PARK & MORTUARY :

      4300 Imperial Ave, San Diego, CA 92113 . Tel : 619-264-3131