Các Sự Kiện tại Tu Viện Bát Nhã

 

Bảo Lộc, ngày 12 tháng 8 năm 2008

 

Bản Tường Trình về Sinh hoạt của Tăng thân Làng Mai tại Tu viện Bát Nhã

 

Kính gởi - Ban Trị sự Tỉnh Hội Phật Giáo tỉnh Lâm Đồng 
- Ban Đại diện Phật giáo Thị Xã Bảo Lộc

Kính bạch Chư tôn đức,

Chúng con là tăng thân Làng Mai-Việt Nam hiện đang cư trú tại Tu viện Bát Nhã. Từ tháng 5 năm 2005, chúng con đã sinh hoạt và tu học theo mô thức Làng Mai tại Tu viện Bát Nhã dưới sự bảo trợ của Thượng toạ Thích Đức Nghi, Viện chủ Tu viện. Gần đây, Thượng toạ Đức Nghi đã tỏ ý là không muốn bảo trợ cho chúng con tu học tại Tu viện Bát Nhã nữa và đã lánh mặt, để các vị đệ tử đứng đơn yêu cầu công an giải tán chúng con và tuyên bố là thu hồi lại Tu viện Bát Nhã từ tăng thân Làng Mai. Nay chúng con làm bản tường trình này để kính trình lên chư tôn đức những sự việc đã xảy ra trong ba năm qua tại Tu viện và ngưỡng mong chư tôn đức giúp đỡ cho chúng con vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Chúng con xin được trình bày về những điểm sau:

1/ Khởi nguyên của việc tăng thân Làng Mai về tu tập tại tu viện Bát Nhã

2/ Sinh hoạt tại Tu viện Bát Nhã

3/ Đóng góp của tăng thân Làng Mai trong việc xã hội, từ thiện và hoằng pháp tại địa phương

4/ Đóng góp của Phật tử Làng Mai trong việc xây dựng cơ sở của Tu viện

5/ Diễn tiến những biến động

6/ Nguyện vọng của chúng con.


1. Khởi nguyên:

Từ năm 1998, chương trình Từ thiện Hiểu và Thương của Làng Mai đã cộng tác với Thượng Toạ để mở những lớp nhà trẻ tại Bảo Lâm và Bảo Lộc. Như tất cả những vùng khác, các bác Tiếp Hiện trong chương trình để Thượng Toạ đứng tên là người tổ chức nhưng chương trình lo hoàn toàn về chi phí sinh hoạt, xây dựng cơ sở nếu cần, trả lương cho các cô giáo, lo ăn trưa cho trẻ em bán trú và cung cấp học bổng cho các em nghèo hiếu học. Hiện nay Làng Mai đang tiếp tục bảo trợ cho khoảng 25 lớp với 60 cô giáo, bảo mẫu và khoảng trên 1000 trẻ em trong vùng.

Năm 1998, Thượng Toạ đã qua Làng Mai thăm viếng, vận động tài chánh xây dựng chùa Bát Nhã và qua tu viện Lộc Uyển vào năm 2001 để tìm hiểu thêm về mô thức sinh hoạt và tu học của Làng Mai. Thượng Toạ cũng muốn các đệ tử của mình tìm hiểu về pháp môn Làng Mai nên đã gởi các vị đệ tử lớn qua Làng Mai tu học như thầy Thích Đồng Đạo, Thích Đồng Châu (2001-2003), Thích Đồng Trung và Thích Đồng Từ (từ 11/2005 cho đến nay).

Năm 2003, 2004, Thượng Tọa cũng đã bảo trợ về mặt pháp lý cho những khóa tu 5 ngày tổ chức tại Bát Nhã do các giáo thọ Làng Mai về thăm quê hương giảng dạy (các thầy Nguyện Hải, Pháp Niệm, các sư cô Thoại Nghiêm, Hỷ Nghiêm, Giới Nghiêm). Thượng Tọa đã ngỏ ý với các vị giáo thọ lúc ấy là nếu Làng Mai bằng lòng, Thượng Tọa sẽ xin bảo lãnh để các vị có thể ở Việt Nam mỗi năm 6 tháng phụ trách việc giảng dạy cho đồng bào Phật tử địa phương.

Năm 2005, trong chuyến về Việt Nam thăm quê hương và hoằng pháp lần thứ nhất của Sư Ông chúng con, thiền sư Thích Nhất Hạnh, Thượng Toạ đã thỉnh mời Thiền Sư và tăng thân Làng Mai (lúc đó gồm cả 100 thiền sinh tháp tùng người nước ngoài) lên thăm Tu viện Bát Nhã. Trước sự hiện diện của tứ chúng: tăng thân xuất gia và tại gia của Làng Mai, đệ tử xuất gia và tại gia của Thượng Tọa trong tỉnh Lâm Đồng, Thượng Toạ đã tuyên bố cúng dường Tu viện Bát Nhã cho Thiền Sư Nhất Hạnh và tăng thân Làng Mai để làm nơi tu học sinh hoạt và phát triển pháp môn Làng Mai tại Việt Nam.

Với những lý do mà Thượng Tọa đã nêu ra:

· Khi còn là một tăng sinh trẻ tại Phật học viện Hải Đức Nha Trang, Thượng Toạ đã từng đọc nhiều sách của Hoà thượng Làng Mai như: Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời, Đạo Phật Hiện Đại hoá, Nẻo Về Của Ý … Ngay từ lúc đó, Thượng Toạ đã muốn đi theo con đường của Hoà Thượng Làng Mai.

· Sau 1975, Thượng Toạ lên Bảo Lộc và có đến thăm Phương Bối Am, một cơ sở tu học do Hoà Thượng Làng Mai thiết lập cuối thập niên 1950. Thượng toạ muốn ở đó để xây dựng lại Phương Bối Am. Tuy nhiên, lúc đó đã có gia đình ông Nguyễn Đức Sơn cư ngụ. Thấy cảnh hoang tàn của Phương Bối Am, Thượng Toạ đã làm một lời nguyện là sẽ xây dựng một Phương Bối Am thứ hai tại Bảo Lộc, để tiếp tục con đường của Hoà Thượng Làng Mai.

· Thượng Toạ muốn khôi phục lại trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội, một tổ chức thiện nguyện cho những người trẻ đem “Đạo Phật vào cuộc đời” do Hoà Thượng Nhất Hạnh thành lập năm 1964. Chương trình Từ Thiện Hiểu và Thương hiện tại là sự tiếp nối của Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội.

· Trước khi qua Làng Mai, Thượng Toạ đã đến nhiều tu viện và trung tâm tu học trên thế giới như Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức … để tìm một pháp môn tu học cho tăng ni sinh hiện đại. Thượng Toạ xác định pháp môn Làng Mai – với tác dụng chính là chuyển hoá những khổ đau và phiền muộn trong cuộc sống - là pháp môn thích hợp cho Việt Nam trong giai đoạn này.

· Hoà Thượng Làng Mai là người yêu nước, có tinh thần cho Đạo Pháp và Dân Tộc.

Cũng như thấy được quá trình cộng tác lo cho đồng bào tỉnh nhà về mặt từ thiện, tâm linh và sự thành tâm phát nguyện của Thượng Toạ nên Sư Ông chúng con đã chấp nhận sự cúng dường. Sư Ông dạy rằng Làng Mai chỉ phụ trách về việc tổ chức sinh hoạt và tu học của Tăng thân Làng Mai tại Bát Nhã theo mô thức Làng Mai, Thượng Toạ vẫn là chủ cơ sở, phụ trách quản lý tu viện về mặt hành chánh, liên lạc với chính quyền và giáo hội. Thượng Tọa cũng đã khẳng định là tu viện Bát Nhã sẽ chỉ tu học thuần tuý theo pháp môn Làng Mai, các vị đệ tử không thích hoặc không thích hợp sẽ được sắp xếp để cư trú và tu học ở chùa An Lạc và các chùa khác của Thượng Tọa.

Trong Đại Giới Đàn Cổ Pháp, tháng 1/2006 tại Làng Mai, Pháp, Thượng Tọa và thầy Thích Đồng Châu đã được truyền đăng đắc pháp và chính thức là giáo thọ của Làng Mai, đệ tử của Sư Ông. Trong buổi pháp thoại truyền đăng, Thượng Toạ đã nói lên những suy nghĩ về sinh hoạt và tương lai của Tu viện Bát Nhã (có băng đĩa thu lại); những ý này cũng được trình bày trong một buổi trả lời phỏng vấn với các thầy và sư cô tại Tu viện Lộc Uyển (Làng Mai Hoa Kỳ) tháng 3/2007 (có ghi âm). 

2. Sinh hoạt của Tăng thân Làng Mai Việt Nam tại Tu viện Bát Nhã

Tháng 5/ 2005, Sư cô Chân Thoại Nghiêm đã dẫn 85 sa di ni và tập sự xuất gia nữ từ Huế vào để thiết lập sinh hoạt ni chúng Làng Mai tại Bát Nhã, lấy tên là Xóm Bếp Lửa Hồng. Tháng 10/2005, thầy Thích Chân Nguyện Hải và Thích Chân Pháp Khâm dẫn một số sa di và tập sự nam từ Huế vào để thiết lập sinh hoạt tăng chúng Làng Mai tại Bát Nhã, lấy tên là Xóm Rừng Phương Bối. Chúng con đã thảo luận và bàn bạc sinh hoạt theo mô thức Làng Mai tại Bát Nhã với Thượng Toạ.

Thượng Toạ luôn khẳng định là Tu viện Bát Nhã sẽ hoàn toàn tu học và sinh hoạt theo mô thức Làng Mai và sắp xếp cho các đệ tử không thích tu học theo pháp môn này cư trú ở nơi khác. Những vị còn lại đều tuân theo thanh quy của tu viện và ai không theo thanh quy của Tu viện sẽ bị mời đi, bất kể người đó là đệ tử của Thượng Toạ hay đệ tử của Sư Ông Làng Mai. Các chú điệu của Thượng Tọa ở Bát Nhã khi được truyền 10 giới sa di cũng được công nhận và đặt pháp tự như đệ tử của Sư Ông theo ý Thượng Tọa. Thượng Toạ đã đề cử thầy Thích Đồng Hạnh, đệ tử của Thượng Toạ lo về mặt hành chánh, liên lạc với Giáo hội và chính quyền. Vì vậy, các buổi họp của Ban Giáo Thọ Làng Mai hàng tuần để bàn thảo về sinh hoạt của tăng thân đều có mặt của Thượng Tọa và thầy Đồng Hạnh, dù thầy chưa phải là giáo thọ của Làng Mai. Riêng thầy Đồng Châu vì không còn ở Bát Nhã nên không dự họp.

Theo lời chỉ dạy của Thượng Toạ, chúng con đã soạn những văn bản để xin phép cho tu viện Bát Nhã được tu học theo Pháp môn Làng Mai lên Ban Trị sự tỉnh Lâm Đồng, Hội đồng Trị Sự TWGHPGVN và Ban Tôn giáo Chính phủ. Chúng con cũng đã soạn những văn bản để trình và xin phép cho các Lớp Bồi Dưỡng Những Người Chuyên Hoạt Động Tôn Giáo (Mẫu M16) từ tháng 09 năm 2006 đến tháng 12 năm 2010 và Đơn Đề nghị Mời Tổ chức và Người Nước Ngoài về Sinh hoạt Tôn giáo tại Việt Nam (mẫu M12). Tu viện Bát Nhã được Ban Tôn giáo Chính Phủ chấp thuận cho tu học theo pháp môn Làng Mai qua công văn số 525-TGCP-PG ngày 07 tháng 7 năm 2006. Chúng con cũng luôn cung cấp những giấy tờ liên quan đến việc đăng ký tạm vắng tạm trú và chuyển đến thầy Đồng Hạnh để khai báo với chính quyền địa phương khi thầy yêu cầu.

 3.Đóng góp của tăng thân Làng Mai trong việc xã hội, từ thiện và hoằng pháp tại địa phương

Hiện tại có khoảng 250 tăng ni và 100 tập sự xuất gia đang tu học tại Tu viện.  Mặc dù là một tăng thân còn non trẻ, chúng con cũng đã đóng góp hết lòng vào các sinh hoạt Phật sự tại địa phương.

Trong ba năm qua, về mặt tu học chúng con đã tổ chức các khoá tu 5 ngày cho cả ngàn người trẻ (một năm hai lần và đã có hai lần dành riêng cho tăng ni), các ngày tu quán niệm (hàng tháng), hướng dẫn Phật tử đến tu học thường xuyên tại tu viện, tụng kinh nhật tụng (mỗi tối), sám hối (rằm và mồng một), tổ chức và tham dự các sinh hoạt lễ hội lớn như Tết, Phật Đản và Vu Lan. Trong lễ Tam Hợp vừa qua chúng con cũng đồng thời tham dự lễ Vesak tại Hà Nội với Sư Ông, lễ Vesak tại tu viện Bát Nhã, tại thị xã Bảo Lộc, tại Đà Lạt, tại chùa Hoa Nghiêm (Bảo Lâm). Chúng con cũng giúp hướng dẫn tu học cho Phật tử vùng sâu vùng xa tại huyện Bảo Lâm (ngày quán niệm), cho các điệu người dân tộc tại chùa Di Đà, buôn Đăng Đừng (sinh hoạt mỗi tuần). Đặc biệt với các em trong GĐPT tại Bát Nhã đã ngừng sinh hoạt vì không có huynh trưởng, chúng con đã hướng dẫn Phật pháp, ngồi thiền, chơi thể thao, dạy tiếng Anh và từ 20 em đã lên tới 70 em (từ 5 tuổi đến trên 20 tuổi) sinh hoạt hàng tuần. Mỗi ngày quán niệm đầu tháng có trên 20 em ở Bảo Lâm thường xuyên tham dự. Chúng con phát quà Trung thu, hỗ trợ sách giáo khoa và vở mỗi đầu năm học và năm nay có 90% các em đủ sách vở đi học. Với sự giúp đỡ của các thiền sinh trẻ từ Sàigòn lên tham dự khóa tu ở Bát Nhã và của nhóm tình nguyện ‘Ước mơ xanh’, hiện giờ các em đã có tủ sách với trên 2.000 đầu sách để đọc và mượn mỗi tuần. Chúng con cũng đến thăm và giúp giải quyết nhiều trường hợp cha gặp khó khăn, bạo động đánh vợ đâm con, khuyên răn và hỗ trợ vật chất, cấp học bổng mỗi 6 tháng để giúp em yên tâm học tập.

Về mặt từ thiện, chúng con cũng tổ chức và tham dự vào các chương trình từ thiện giúp đồng bào dân tộc (phát quà, phát gạo và nâng cao phẩm chất sống vệ sinh ở buôn Đăng Đừng) và kêu gọi Phật tử yểm trợ tài chánh để phát quà cho đồng bào quanh vùng mỗi mùa Vu Lan (khoảng 380 phần). Chúng con cũng yểm trợ Hội Khuyến Học ở thôn 14 để giúp các em học sinh có điều kiện học tốt hơn bằng cách phát sách vở, đồ dùng học tập (khoảng 100 em) vào mỗi đầu năm học.

Hiện nay tu viện Bát Nhã cũng được biết đến là nơi để những người gặp áp lực và khó khăn trong cuộc sống, công ăn việc làm đến tu học, tĩnh tâm để giảm sự căng thẳng (stress) qua các bài viết trên báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Văn Hóa Phật Giáo, Doanh Nhân Sàigòn, Sàigòn Tiếp Thị và Giác Ngộ.

 

4. Đóng góp của Phật tử Làng Mai trong việc xây dựng cơ sở của Tu viện

Thượng Toạ có một hoài bão là Tu viện Bát Nhã sẽ trở thành nơi tu học cho 1.000 tăng ni. Khi biết rõ tâm nguyện của Thượng Toạ, chúng con đã hết lòng hợp tác để biến hoài bão đó thành hiện thực. Nhìn lại tình hình cơ sở và đất đai của Tu viện, chúng con nghĩ là chưa đủ để sinh hoạt cho hiện tại và để cho sự phát triển sau này, vì thế nên khi Thượng Tọa đề nghị xây thêm cơ sở và mua thêm đất chung quanh hay gần tu viện thì chúng con đồng ý, kêu gọi Phật tử trong và ngoài nước đóng góp về tài chánh và để Thượng Tọa đại diện tăng thân đứng tên dùm (gần 8 mẫu đất).

Về mặt cơ sở, lúc tăng thân Làng Mai mới đến Bát Nhã, Tu viện đã có ngôi chánh điện, nhà tiếp khách, dãy nhà khách nơi Thượng Toạ nghỉ ngơi, nhà bếp và phòng ăn nhỏ, một nhà kho dùng làm tăng xá (gần tháp thầy Đồng Quang), hai cái thất bằng xi măng, một ngôi nhà nhỏ dùng làm lớp học Hiểu và Thương và một ngôi nhà hai tầng đã xây xong phần thô mà Thượng Toạ định dùng làm nhà dưỡng lão. Đại chúng lúc đó có khoảng 20 người, trong đó có khoảng 5 bà cụ sinh hoạt theo hình thức công quả, thọ giới sa di ni để tu học lúc về già. Các bà cụ này thuộc diện sống trong nhà dưỡng lão.

Lúc chúng con đến Tu viện, Thượng Toạ đang xây dở dang (đã xong phần thô) một dãy nhà hai tầng để làm nhà dưỡng lão với chi phí đã để ra là $90,000 dollars Mỹ. Chúng con đã tiếp tục xây dãy nhà đó, các bà cụ đã được sắp xếp ở chung với các sư cô. Ngày 21.02.2008, chúng con đã hoàn lại số tiền xây phần thô nhà dưỡng lão cho Thượng Toạ, bằng tiền Việt Nam là 1 tỷ 440 triệu.

Số tiền Làng Mai đã đầu tư vào các cơ sở xây dựng trên đất tu viện Bát Nhã khoảng 12 tỷ 509 triệu cho tăng xá (3 tầng và một nhà cho tập sự), ni xá (hai dãy nhà 3 tầng), thiền đường chung, thiền đường bên ni, trai đường chung và bên ni. Số tiền Làng Mai đã đầu tư để mua đất là khoảng 2 tỷ 800 triệu (Thượng Tọa đại diện tăng thân đứng tên dùm) và số tiền để xây dựng cơ sở trên đất của Phật tử Làng Mai (cũng do Thượng Tọa đứng tên dùm) là khoảng 3 tỷ 370 triệu.


5. Diễn tiến những biến động

Tăng thân Làng Mai đồng tâm về phát nguyện hoằng pháp của Thượng Toạ nhưng khác nhau về cách làm. Thượng Toạ tập trung về xây dựng nhiều cơ sở, Làng Mai tập trung về xây dựng tăng thân. Dù đứng tên là giáo thọ Làng Mai nhưng Thượng Toạ không có nhiều thời gian sinh hoạt với tăng thân để có thể nắm rõ hơn mô thức sinh hoạt và tu học của Làng Mai. Vì vậy có nhiều khi Thượng Tọa không hiểu và đồng ý với cách sinh hoạt của chúng con. Chúng con thì vụng về, không biết cách giải thích để Thượng Tọa chấp nhận được.

Tháng 2 năm 2007, sau khi xây dựng xong cơ sở tại Bát Nhã đủ chỗ ở và sinh hoạt cho khoảng 500 người thì Làng Mai ngưng các dự án xây dựng cơ sở để tập trung vào việc xây dựng tăng thân. Lúc đó, Thượng Toạ cũng đang gây quỹ để xây dựng chùa Hoa Nghiêm. Sau hai năm vận động gây quỹ xây dựng Bát Nhã, chúng con không thể kêu gọi thêm nữa từ các mạnh thường quân vì việc góp tiền duy trì sinh hoạt hàng ngày cho gần 400 người tại Bát Nhã cũng đã là một gánh nặng cho họ. Vì thế, chúng con không đủ điều kiện để giúp đỡ nhiều trong việc gây quỹ xây dựng các trung tâm khác cho Thượng Toạ. Thượng Toạ có vẻ không vui. Nhận biết mối quan tâm và nhu cầu xây dựng của Thượng Tọa rất lớn nên chúng con cũng hết sức giúp. Tháng 11 năm 2007, Thượng Tọa ngỏ ý muốn đi nước ngoài chữa bệnh. Chúng con sắp xếp cho Thượng Toạ đi chữa bệnh tại Mỹ và nhân cơ hội đó cũng gây quỹ cho Thượng Toạ luôn. Chúng con đã khuyến khích và nhờ các Phật tử người Việt ở các thiền viện của Làng Mai tại Mỹ tổ chức gây quỹ cho Thượng Toạ. Không may là kinh tế Mỹ đang hồi suy thoái, số tiền gây quỹ không được nhiều, khoảng trên dưới $45,000.00. Phần nữa là vì các Phật tử thân hữu Làng Mai muốn dùng số tiền họ cúng dường để xây dựng cơ sở vừa đủ để hoằng pháp chớ không chủ trương xây dựng cơ sở lớn để phục vụ nhu cầu tham quan và du lịch của Phật tử - điều mà Thượng Toạ muốn thực hiện.

Kể từ đó sự truyền thông của chúng con và Thượng Tọa không được êm đẹp như trước. Chúng con chỉ nghĩ là mình tu chưa được giỏi để có thể giúp Thượng Tọa mở lòng ra hơn và cúi đầu nhận chịu những bắt bẻ, rầy la.

Ngày 1.6.2008, thầy Pháp Khâm hết hạn VISA và có nhờ Thượng Toạ ký đơn bảo lãnh tạm trú để gia hạn VISA. Thượng Toạ nói là Thượng Toạ không thể ký được vì chính quyền không muốn Thượng Toạ tiếp tục bảo lãnh Làng Mai. Nếu tiếp tục bảo lãnh Làng Mai, thì chính quyền địa phương sẽ tẩy chay Thượng Toạ, không cho phép làm dự án xây dựng nào hết. Thầy Pháp Khâm lên Tp. Hồ Chí Minh nhờ người thân bảo lãnh và được gia hạn VISA mấy ngày sau đó. Ngày 9.6.2008, thầy Pháp Khâm trở lại Bát Nhã thì thầy Đồng Hạnh cho biết là Công An yêu cầu thầy Pháp Khâm phải rời Tu viện Bát Nhã càng sớm càng tốt, nếu không rời thì thầy Đồng Hạnh phải ra công an xã Damb’ri ký giấy trục xuất thầy Pháp Khâm ra khỏi tu viện. Vì không muốn chứng kiến cảnh một tu sĩ phải ký giấy trục xuất một tu sĩ ra khỏi tu viện vì lệnh của công an, thầy Pháp Khâm đã rời Tu viện Bát Nhã ngay tối hôm đó.

Trong thời gian ở tại Tu viện Bát Nhã - từ ngày 1 tháng 6 đến 18 tháng 6 – Sư Ông chúng con cũng đã có nhiều lần trò chuyện với Thượng Toạ để giải toả những khó khăn. Ngày 18 tháng 6 trong bài pháp thoại “Thầy dặn dò” trước khi rời Bát Nhã, biết rằng chúng con còn non trẻ và có thể hụt hẩng vì không được gần thầy, Sư Ông chúng con có dạy chúng xuất gia về việc Nương tựa hải đảo tự thân, vào giới pháp và tăng thân để tu tập mà đừng nương tựa vào người khác, dù người đó có danh, có lợi hay có nhiều cơ sở. Sư Ông chúng con đề nghị đại chúng mời TT. Giác Viên (cũng là một giáo thọ của Làng Mai và là bạn đồng tu với Thượng Tọa Đức Nghi) làm phó viện chủ và giám học cho tu viện để giúp chăm sóc cho đại chúng khi Thượng Toạ Đức Nghi vắng mặt. Vì đây là vấn đề nội bộ nên Sư Ông con nghĩ không cần phải qua Giáo Hội hay nhà nước. Trong quá khứ, tháng 9 năm 2006, khi thầy Thích Chân Pháp Hội mới từ Mỹ về Bát Nhã, chính Thượng Toạ Đức Nghi cũng đã đề nghị thầy Pháp Hội làm phó viện chủ, có thẩm quyền giải quyết công việc của Tu viện khi Thượng Toạ vắng mặt (và điều này đã làm thầy Đồng Hạnh không vui nên chưa bao giờ chúng con đề cập lại).

Sau đó, Thượng Tọa tuyên bố rời Bát Nhã để đi chữa bệnh, đem thầy Đồng Hạnh theo làm thị giả, bảo chúng con cứ ở yên tu học và không ủy quyền cho ai hết trong việc đối ngoại ở Bát Nhã. (Có quay vào đĩa DVD). Trong thời gian vắng mặt ở Bát Nhã, Thượng Toạ đã làm một băng đĩa hình trong đó chỉ còn có 5 phút của bài pháp thoại “Thầy dặn dò” ngày 18.06.2008, phần Sư Ông Làng Mai nói về việc tự đề cử chức sự để lo việc nội bộ. Dựa vào đó mà Thượng Toạ nói là Làng Mai không cần Giáo hội, không cần chính quyền và làm những việc trái với quy chế của Giáo hội. Thượng Toạ đã phân phát hàng trăm băng hình như vậy cho nhiều người, nhiều chùa, nhiều nơi và có dịp là nói xấu thêm về Làng Mai.

Sáng 29.07.2008, thầy Chân Pháp Niệm, sư cô Chân Thoại Nghiêm, sư cô Chân Hỷ Nghiêm (3 vị Giáo thọ quốc tịch nước ngoài) được CA Xã Damb’ri mời ra UBND Xã Damb’ri theo lời yêu cầu của chủ hộ Tu viện Bát Nhã để làm việc khai tạm trú. Tại đây, thầy Đồng Hạnh (thế danh Võ Thành Nguyên) nói là được sự ủy quyền của Thượng Toạ Đức Nghi, không bảo lãnh cho 3 vị trên nữa và phải rời tu viện trong vòng 7 ngày dù hai sư cô Thoại Nghiêm và Hỷ Nghiêm đã đăng ký tạm trú hợp lệ đến khi hết hạn VISA.

Chiều 29.07.2008, điều tương tự như trên cũng xảy ra với thầy Thích Giác Viên, Thích Trung Hải và sư cô Chân Phúc Nghiêm (ba vị Giáo thọ này quốc tịch Việt Nam), thầy Đồng Hạnh cũng tuyên bố không bảo lãnh cho 3 vị này nữa và phải rời tu viện trong vòng 7 ngày.

Sáng 30.07.2008, điều tương tự như trên cũng xảy ra với các sư cô Thuần Khánh, Như Hiếu, Chơn Đệ, Hạnh Liên và Tịnh Hằng và các thầy Chân Pháp Sĩ, Chân Pháp Tụ, Chân Pháp Lâm, Chân Pháp Cầu và Chân Pháp Toàn (dù không có mặt) cũng được nhắc đến trong biên bản.

Sáng 31.7.2008, điều tương tự như trên cũng xảy ra với các thầy Chân Pháp Anh và Chân Pháp Tú.

Ngày 31.07.2008, chúng con nhận được tờ photo biên bản làm việc của ông Hoàng Văn Châm, phó phòng Nội vụ UBND thị xã Bảo Lộc và ông Huỳnh Minh Chánh, chủ tịch UBND Xã Damb’ri với thầy Đồng Hạnh về việc khóa tu học bồi dưỡng tu sĩ cho tăng ni tại Tu viện. Theo thầy Đồng Hạnh, khóa tu học này là sai vì chưa được chính quyền cho phép vì chưa bổ túc hồ sơ đầy đủ. Biên bản đề nghị TT. Đức Nghi và thầy Đồng Hạnh khắc phục vi phạm này và nếu trong thời hạn 45 ngày mà không được chính quyền cho phép thì phải giải thể khóa tu học trên.

Sau khi nhận được những biên bản này, ngày 02.08.2008, chúng con đã làm một tờ đơn Kêu Cứu Khẩn Cấp lên HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng, Ban Tôn giáo Chính Phủ, Sở Nội Vụ - Phòng Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng để nhờ giúp đỡ. Chúng con cũng tìm cách liên lạc với Thượng Tọa Đức Nghi để hỏi cho rõ sự việc nhưng Thượng Tọa tránh mặt và không nhận điện thoại.

Ngày 04.8.2008, được tin Thượng Tọa có dự họp của Tỉnh Hội, chúng con đã lên văn phòng Tỉnh Hội tại ĐàLạt và tường trình miệng sơ lược những gì xảy ra để mong Chư Tôn Đức giúp giải quyết. Theo lời dạy của Chư Tôn Đức, chúng con tìm cách gặp Thượng Toạ để có thể giải quyết một cách ổn thoả. Chúng con đã liên lạc bằng điện thoại cho Thượng Tọa nhiều lần nhưng cũng không được

Ngày 06.08.2008, chúng con trên đường ra Tu viện An Lạc hy vọng là sẽ gặp Thượng Toạ ngoài đó. Được nửa đường, chúng con thấy chiếc xe van Thượng Toạ hay sử dụng đậu tại Chùa Kim Cang. Chúng con ghé vào nhưng chỉ gặp các đệ tử lớn của Thượng Toạ tại đó. Các thầy cho biết là Thượng Toạ không có mặt tại Bảo Lộc. Chúng con xin được có một buổi họp với các thầy để kiếm cách tháo gỡ khó khăn này. Các thầy đồng ý. Sau đó, chúng con có dịp trò chuyện với thầy Đồng Hạnh. Chúng con nói là có cách nào để dừng lại, giải quyết sự việc tốt đẹp hơn, đừng để cho uy tín của Thượng Toạ, của sơn môn An Lạc, của Làng Mai, của Tỉnh Hội Lâm Đồng và của Phật giáo Việt Nam bị ảnh hưởng. Thầy Đồng Hạnh nói là sự việc đã ra khỏi vòng kiểm soát của Thượng Toạ và của quý thầy, đã phóng lao thì phải theo lao, không dừng lại được, biết những việc xảy ra kế tiếp sẽ kéo cả hai phía xuống vực thẳm nhưng vẫn phải làm.

Ngày 07.08.2008, chúng con nhận được thông báo của Công An Xã Damb’ri - do Phó trưởng CA Xã là ông Đỗ Phú Thạch ký tên và đóng dấu- ra lệnh cho tất cả chúng con (trên 300 người) phải rời khỏi Tu Viện Bát Nhã vào ngày 08.08.2008 vì chủ hộ là Võ Thành Nguyên không đứng ra bảo lãnh tạm trú nữa. Chúng con đã gởi tiếp đơn Kêu Cứu Khẩn Cấp lên UBND cấp xã và thị xã.

Ngày 08.08.2008, Chư Tôn Đức trong Tỉnh Hội đã tới An Lạc và Bát Nhã để khuyên chúng con tìm cách giải quyết êm đẹp trong nội bộ trước khi mọi chuyện lan xa và gây bất lợi cho Phật giáo tỉnh nhà cũng như trong nước. Chúng con cũng đã gởi một tờ trình ngày 07.8.2008 lên Chư Tôn Đức cầu xin giúp đỡ.

Ngày 09.08.2008, chúng con có buổi họp với các thầy đệ tử của Thượng Tọa tại Tổ đình An Lạc, tuyên bố là đại diện cho Thượng Toạ để giải quyết các vấn đề trên. Trong buổi họp này, các thầy đã cho biết là Tổ đình An Lạc muốn thâu hồi lại Tu viện Bát Nhã từ tăng thân Làng Mai để giải quyết việc thiếu chỗ cư trú và sinh hoạt tại Tổ đình An Lạc.

Chúng con có nói là chúng con nhận thấy ý định này đã hơn một năm qua – qua lời phát biểu của Thượng Toạ về việc phải xây dựng các cơ sở khác để tránh tình trạng Bát Nhã bị dành lại và rõ nhất là trong ngày giỗ của thầy Đồng Quang tháng 3 năm 2008, khi các thầy phát biểu tăng thân Làng Mai chỉ là khách đang tu học tại Bát Nhã chứ không phải là tăng thân Bát Nhã. Chúng con cũng chia sẻ là nếu đã có ý như vậy, thì không cần phải kiếm những lý do như là Hoà Thượng Làng Mai hoạt động chính trị, Làng Mai không tôn trọng hiến chương Giáo hội và chính sách tôn giáo của nhà nước và Làng Mai hoạt động vượt sự kiểm soát của chủ cơ sở. Những việc đã xảy ra đều nằm trong kế hoạch muốn lấy lại Tu viện Bát Nhã, được hoạch định trong hơn một năm qua.

Tăng thân Làng Mai đến Tu viện Bát Nhã tu học do sự thỉnh cầu và cúng dường Tu viện cho Làng Mai của Thượng Toạ Thích Đức Nghi, thầy bổn sư của các thầy trong ban quản trị Tu viện An Lạc. Lời phát nguyện cúng dường của Thượng Toạ Đức Nghi đã được tứ chúng của Làng Mai và của tổ đình An Lạc chứng minh vào ngày 08.02.2005 tại chánh điện Tu viện Bát Nhã. Lời phát nguyện này cũng được Thượng Toạ khẳng định lại vào tháng 1 năm 2006, trong buổi lễ truyền đăng giáo thọ tại Làng Mai (đĩa hình Truyền Đăng).

Những lời phát nguyện và phát biểu trên chứng tỏ Làng Mai không chiếm chùa cũng như không phá huỷ những mối liên hệ với người đã sát cánh với mình trong công cuộc xây dựng và phát triển đạo pháp.

Tình hình của Phật tử trong nước

Tu viện Bát Nhã hiện có khoảng 250 tu sĩ và 100 cư sĩ tập sự xuất gia, đến từ các tỉnh từ Nam chí Bắc. Một số đông cũng là con em của Phật tử tại Bảo Lộc và Bảo Lâm. Từ ngày 31 tháng 7, khi nghe tin 18 vị tu sĩ phải rời Tu viện trong vòng 7 ngày, các Phật tử địa phương đã đến hỏi thăm vì chính họ cũng nghe nhiều tin họ nghĩ là không chính xác về Tăng thân Làng Mai, nói là chúng con có sinh hoạt liên quan đến chính trị. Chúng trưởng của hơn 300 Phật tử của Tu viện đã xin chúng con đĩa băng hình “Thầy dặn dò” ngày 18.06.2008 - đầy đủ từ đầu đến cuối - để kiểm chứng lại những gì đã được ghi trong đĩa băng hình do Thượng Toạ cắt ngắn và phân phối. Một số Phật tử Bảo Lộc được các thầy An Lạc dặn là không nên đi vào Bát Nhã tham dự ngày quán niệm đầu tháng 03.08.2008, vì công an sẽ chụp hình và ghi tên. Các tu sĩ trẻ vùng Bảo Lộc và Bảo Lâm thì bị gia đình tác động để trở về nhà vì nghĩ rằng tu viện Bát Nhã sắp bị giải tán, các sinh hoạt ngày Quán Niệm là bất hợp pháp và sẽ bị Công An làm khó dễ. Nhưng thực ra thì ngày Quán Niệm vẫn diễn ra tốt đẹp và bình thường. Các Phật tử hỏi gì thì chúng con trả lời đến đó, dựa trên các văn bản Tu viện Bát Nhã đã đăng ký các chương trình sinh hoạt cho đến năm 2010, Ban Tôn giáo Chính phủ và Hội Đồng Trị sự TWGHPGVN đã cho phép Tu viện Bát Nhã tu học Pháp môn Làng Mai, các thầy và sư cô có quốc tịch nước ngoài được Thượng Toạ mời về hướng dẫn tu học v.v…

Khi nghe tin ngày 08.08.2008 toàn bộ tăng thân Làng Mai phải rời Tu viện Bát Nhã, một số Phật tử tại Tp. Hồ Chí Minh và tại địa phương đã vào Tu viện để tìm hiểu sự tình. Chúng con đã có một buổi sinh hoạt với họ và khuyên mọi người yên tâm, Ban Trị sự Tỉnh Hội sẽ giúp giải quyết những khó khăn này một cách ổn thoả. Cho đến nay, chúng con vẫn sinh hoạt và tu học bình thường trong khi chờ đợi vấn đề được giải quyết.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Phật tử ngoài Bảo Lộc có nhiều hoang mang vì hiện tượng tờ trình của quý thầy bên An Lạc cho tỉnh hội được phân phát khắp nơi theo dạng ‘tờ rơi’, và thậm chí do chính một số quý thầy đích thân phát ra. Nhiều Phật tử khó xử vì bị các bạn hàng người Công Giáo hỏi thăm, nhiều Phật tử đau khổ vì mất niềm tin vào những vị trưởng tử của Như Lai, nhiều Phật tử bức xúc vì sự vắng mặt kéo dài của Thượng Tọa và cách hành xử của quý thầy như thế. Chúng con cũng rất đau lòng mỗi khi nghe một số người Phật tử tuyên bố sẽ không muốn đi chùa nữa vì các thầy đã làm họ thất vọng.

Phật tử ở Sàigòn, ở Hà Nội cũng báo cáo cho chúng con biết là các tờ rơi đó cũng được gởi đến các chùa và cũng gây ra nhiều tác hại trong việc phá hoại niềm tin của Phật tử.

6.Nguyện vọng của chúng con

Chúng con luôn ghi nhớ công đức của Thượng Toạ Thích Đức Nghi đã cưu mang Tăng thân Làng Mai tại Tu viện Bát Nhã trong ba năm qua. Nhưng vì sự vắng mặt của Thượng Tọa mở đầu cho những khó khăn đã được trình bày ở trên, chúng con xin kính trình lên Ban Trị sự những nguyện vọng sau:

1/ Vì trách nhiệm của Tăng thân Làng Mai đối với Phật tử và các vị mạnh thường quân – tại Việt Nam và trên thế giới - đã đóng góp công sức và tịnh tài vào việc xây dựng sự tu học và cơ sở, xin Ban Trị sự tạo điều kiện để Thượng Toạ Thích Đức Nghi trực tiếp cho chúng con biết về dự định của Thượng Toạ :

a. Nếu Thượng Toạ muốn tiếp tục đi theo con đường như Thượng Toạ đã nguyện, thì xin Thượng Toạ bỏ qua cho những vụng về của chúng con và cùng cộng tác với nhau trong việc đào tạo thế hệ tương lai như trước đây.

b. Nếu Thượng Toạ muốn rút lại lời cúng dường Tu viện Bát Nhã, không cho tăng thân Làng Mai -Việt Nam sinh hoạt tại Bát Nhã nữa thì xin bàn với chúng con về việc sắp xếp thỏa đáng chỗ ăn ở, sinh hoạt và tu học cho hơn 300 người và phụ giúp chúng con chi phí xây dựng cơ sở mới.

2/ Để cho việc đăng ký tạm trú, trình và xin phép chương trình tu học lên Ban Trị Sự Tỉnh và chính quyền được thuận tiện hơn, chúng con xin lập ra một ban đại diện cho Tăng thân Làng Mai tại Bát Nhã để phụ trách các việc này.

3/ Xin Thượng Tọa ký sang tên tất cả đất mà Thượng Tọa đã đại diện tăng thân mua dùm vì hiện giờ Phật tử nước ngoài, những người đã gởi tiền cho Làng Mai mua dùm đất đòi hỏi điều này. Dù chúng con giữ sổ đỏ nhưng thủ tục sang tên phải có chữ ký của Thượng Tọa.

4/ Trong khi chờ đợi quyết định của Thượng Toạ Thích Đức Nghi, chúng con kính xin Ban Trị Sự tạo điều kiện cho chúng con được đăng ký tạm trú và được tiếp tục tu học và sinh hoạt tại Bát Nhã như đã làm trong 3 năm qua.

Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sự giúp đỡ của Chư tôn đức và ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Chư tôn đức được pháp thể khinh an, Phật sự viên thành.

 Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Chúng con kính lạy

Thích Chân Pháp Khâm 
Thích Chân Trung Hải
Thích Nữ Chân Thoại Nghiêm 
Thích Nữ Chân Phúc Nghiêm