Bậc Mở MắtÝ Nghĩa Vào Ðoàn

Ðể tìm hiểu trước khi tham gia Gia Ðình Phật Tử, mẫu chuyện ngắn dưới đây sẽ giải thích về Ý Nghĩa Vào Ðoàn:

Khi còn bé theo cha mẹ đến chùa lễ Phật, em thấy các anh chị mặc đồng phục áo lam, quần xanh, đeo phù hiệu Gia Ðình Phật Tử, huy hiệu Hoa Sen, sinh hoạt vòng tròn, ngồi lại từng nhóm để học hỏi cùng nhau, em thấy vui nên xin cha mẹ cho em tham gia Gia Ðình Phật Tử. Từ lúc đến với Gia Ðình em tiếp tục thường xuyên đi sinh hoạt, với đơn xin phép của cha mẹ cho em tham gia thì em chính thức được vào Ðoàn.

Ðoàn là một nhóm người cùng lứa tuổi với nhau họp lại. Thí dụ: một em bé trai bảy tuổi sẽ được sinh hoạt chung với những bạn trai lứa tuổi từ sáu đến mười hai. Một cô gái mười bốn tuổi sẽ sinh hoạt với những bạn gái lứa tuổi từ mười ba đến mười tám. Ðoàn sinh trong đoàn cùng nhau học hỏi, vui đùa, chơi thân với nhau, thương yêu nhau chân thành trong tình thương của người con Phật.

Vào Ðoàn có anh chị trưởng vui hiền sẵn sàng dạy cho các em trở thành người Phật Tử tin yêu Ðạo Phật, thành người con hiếu thảo, đứa em ngoan hiền, người bạn tốt. Ngoài ra các em được học hỏi và tập sống với thiên nhiên, học những kinh nghiệm sống căn bản để trở nên lanh lẹ, can đảm và được vui nữa. Trong Ðoàn em sẽ có nhiều người bạn tốt sẵn sàng giúp đỡ em trong mọi trường hợp.

Vào Ðoàn em nên đi họp Ðoàn chuyên cần, đúng giờ, chăm chỉ và vâng lời anh chị Huynh Trưởng.

The Meaning of Joining the Buddhist Youth Group

How does one find out about and join Buddhist Youth Group? It can be illustrated by the following short story:

"When I was young, I would go with my parents to the temple to worship Buddha. There I saw groups of people in uniforms of gray shirt and navy blue pants/skirts. Everyone had the Lotus insignia and the Buddhist Youth Group symbol on their shirts. The thing that captured my attention the most was when everyone stood in one by circle and played exciting games. After that, they all got into small groups for their lessons of the day. At the end of an eventful day, everyone got back into the big circle, held hands and sang the 'Good-bye' song. I noticed that they usually lingered and talked and played games after it was over, no one wanted to leave!

With these observations in mind, I asked my parents for permission to join the Youth Group. From my continuing attendance (of three months), I received my application for admittance to become an official member of the Buddhist Youth Group."

In Buddhist Youth Group, the members are divided into groups of people of same age group category and gender. For example, a seven year-old boy would be grouped with boys ages six through twelve. A fourteen year-old girl would be group with girls ages thirteen through eighteen. They study, play, and grow to truly care for one another in the love of a disciple of Buddha. In addition to having new friends, there are other advantages. In Buddhist Youth Group, there are leaders that are loving and caring. They are always ready to teach us to become a good citizen, a good son/daughter, a good friend, and a good Buddhist. We learn motor skill, practice living with nature, and study the experiences of life in order to become a courageous and happy person. There are many good friends in the Youth Group that are always ready to lend a hand when needed.

When joining Buddhist Youth Group, one needs to attend regularly and promptly. Study hard and listen to the guidances of the leaders.


Mục Lục
Châm Ngôn Ðoàn

Châm ngôn của Oanh Vũ là Hòa-Tin-Vui nghĩa là Hòa thuận, Tin yêu, và Vui vẻ.

1. Hoà thuận: Là thuận thảo với tất cả mọi người, không tranh giành cãi cọ nhau. Trong gia đình em luôn luôn thuận thảo với anh chị em, đến trường em là một học sinh gương mẫu không đánh nhau với bạn học; đến với Ðoàn em luôn luôn hòa đồng với các bạn trong Ðoàn, nghe lời những người bạn lớn, hiểu biết hơn mình, giúp đỡ những em nhỏ mới chập chững vào Ðoàn.

2. Tin yêu: Là thương mến, tin tưởng nhau, luôn luôn tin Phật để gần Phật. Em phải thương yêu mọi người như thương yêu chính bản thân em. Em phải tin vào những người lớn, những anh chị Huynh Trưởng, và nhất là em phải tin vào Ðức Phật vì Ngài hướng dẫn em trở thành người tốt.

3. Vui vẻ: Là không buồn giận, luôn luôn vui vẻ tươi cười với mọi người. Em có tính tình vui vẻ sẽ dễ gần gũi với bạn bè, anh chị em. Nũng nịu, giận hờn, la khóc rất khó nhìn, và bạn bè sẽ xa lánh em.

Là Oanh Vũ em luôn luôn Hòa thuận, Tin yêu và Vui vẻ với tất cả mọi người.

The Slogan of Oanh Vu

The slogan of Oanh Vũ are Concord, Trust, and Joy.

1. Concord: Concord is to be in accord with everyone, not to dispute or quarrel with each other. In a family, the young ones always listen to the older ones, and the older ones must always love and care for the younger. At school, you need to be a good student, a role model, and do not fight with classmates. When in the Buddhist Youth Association, you always get along with every body, listen to the leaders as well as those who are older, and help those who are new to the group.

2. Trust: Trust is to love and have faith in someone. You always believe in Buddha and his teachings to feel closer to him, love others as you love yourself. You need to trust the elders, your leaders and, especially, in Buddha. Buddha always guides you to become a good person.

3. Joy: Joy is pleasure. A person with a pleasant personality will make friends easily and people like to be associated with.

Being an Oanh Vũ in the Buddhist Youth Association, you always be happy, trust the others especially in Buddha, and live together with other beings in unity.


Mục Lục
Luật của Ðoàn

Là Oanh Vũ em phải thuộc lòng, hiểu và thực hành cho đúng ba điều luật.

1. Em Tưởng Nhớ Phật : Phật rất thương yêu em và thương yêu tất cả mọi người, mọi vật. Tưởng nhớ Phật em sẽ được gần Ngài để bắt chước và cố noi theo tánh tốt của Ngài.

2. Em Kính Mến Cha Mẹ Và Thuận Thảo Với Anh Chị Em: Cha mẹ hết lòng nuôi nấng cho em khôn lớn, lo cho em học hành nên người. Em còn phải thuận thảo với anh chị em, vì hàng ngày cùng chung sống với nhau, thương yêu giúp đỡ nhau. Em phải ôn hòa với anh chị, nhường nhịn và rộng rải với các em nhỏ.

3. Em Thương Người Và Vật: Vì mọi người mọi loài đều biết đau đớn, đói khát, khổ cực. Em có thương yêu người thì mới được mọi người thương yêu lại. Em biết thương yêu người và vật, mới xứng đáng là con ngoan của Phật.

Rules of Oanh Vu

As Oanh Vu you need to memorize, understand and practice the three rules of the Oanh Vu.

1. Always Remember Buddha: Buddha loves everyone of us and all living creatures. In remembering Buddha you will have the feeling that he is always with you and you will follow his step to do good thing in life.

2. Always Obey And Love Your Parents, And Get Along With Your Siblings: Your parents raise and care for you since you were born, teach you right from wrong with the only hope that you become a productive citizen. To express your gratitude for all the things your parents have been doing for you, you need to obey and love your parent. Living in the same family, brothers and sisters have to love and help each others. You have to obey older brothers and sisters and be concessive with the younger members in the family. In doing so, you also show your love for your parents because if siblings don't get along, parents are not happy.

3. Always Love Human Beings And Living Creatures: We suffer when pain is inflicted, we want to eat when we are hungry, animals do the same things. In other words, all beings have feelings. Therefore, we should love each others. If you show your love toward others, they will do the same to you. By expressing your love towards others, you will become Buddha's good disciple.


Mục Lục

1. Hoa Sen Màu Gì? Hoa sen màu trắng chỉ sự trong sáng hoàn toàn của trí tuệ và hoàn toàn trong sạch. Màu xanh lá mạ chỉ tuổi trẻ đang vươn lên đầy hy vọng trong tương lai.

2. Hình Tròn: Hình tròn tượng trưng cho đạo Phật viên dung hoàn toàn không trở ngại.

3. Huy Hiệu Hoa Sen Có Tám Cánh. Hoa sen từ ngoài nhìn vào:

a. Năm cánh trên chỉ năm hạnh.

- Cánh giữa Tinh Tấn

- Trái của cánh giữa Hỷ Xả

- Phải của cánh giữa Thanh Tịnh

- Trái của Hỷ Xả Trí Tuệ

- Phải cuả Thanh Tịnh Từ Bi

b. Ba cánh dưới chỉ ba ngôi báu.

- Cánh giữa Phật

- Cánh trái Pháp

- Cánh phải Tăng

4. Ngoài ra hoa sen là loại hoa mọc trong bùn dơ nhưng vẫn toả ngát hương thơm tượng trưng cho người Phật Tử dù sống với xã hội đầy dẫy tội lổi nhưng vẫn không trở thành xấu xa.

The Meaning of the Lotus Insignia

1. What Is The Color Of The Lotus? The white color of the Lotus represents the complete brightness of wisdom and purity. The green color surrounding the lotus represents the uprising of youth, and fill with hope for the future.

2. The Circle: The circle represents the perfection of Buddhism.

3. The Lotus symbol has eight petals. The Lotus from outside looking in:

a. The upper five petals represent five conducts.

- Middle petal Endeavour (Diligent, always better ourselves)

- Left of middle petal Forgiveness

- Right of middle petal Purity

- Far left petal Wisdom

- Far right petal Compassion

b. The lower three petals represents the three Jewels.

- Middle petal Buddha

- Left petal Dharma (Buddha's teaching)

- Right petal Sangha (Monks)

5. Even though the Lotus plant grows in the mud, it still produces nice fragrance. This characterizes a Buddhist living in a society with decreasing moral but is not influenced by the surrounding events.


Mục Lục
Ba Ngôi Báu

Phật, Pháp, và Tăng là ba ngôi quý báu nhất.

1. Phật: Phật là vị hoàn toàn sáng suốt, cứu mình, cứu người thoát khổ.

2. Pháp: Pháp là lời dạy của Phật và lời bàn của các vị Bồ Tát Tổ Sư.

3. Tăng: Tăng là người xa lánh gia đình nguyện trọn đời tu theo đạo Phật. Hợp thành từng đoàn bốn người trở lên để cùng tu, cùng học.

Three Jewels

Buddha, Dharma, and Sangha are the three Jewels that are priceless compare to other Jewels which human beings die to have (diamonds, golds, silvers, pearls, etc.).

1. Buddha: Buddha is the enlightened one, who has helped himself and all beings get out of the suffering cycle.

2. Dharma: Dharma is Buddha's teaching.

3. Sangha: Sangha are people who left their own families and vowed to spend the rest of their lives practicing Buddha's teachings. They live in groups of four or more to practice and propagate Buddhism.


Mục Lục
Mẩu Chuyện Ðạo

Con Nai Hiền

Thuở xưa ở một khu rừng bên bờ sông Hằng nước Ấn Ðộ có một con Nai lông vàng óng ánh tuyệt đẹp, nói được tiếng người. Nai rất hiền và được sự kính mến của những súc vật khác trong rừng.

Một hôm Nai Hiền ra bờ sông xem nước lụt, bỗng nghe tiếng kêu cứu của một người bám vào khúc gỗ trôi lăn theo giòng nước chảy mạnh.

Thấy vậy động lòng thương, Nai hiền liều mình nhảy xuống nước cứu người ấy vào bờ. Cứu xong Nai Hiền quá mệt nhưng vẫn cố đứng cạnh chăm sóc vì nạn nhân bất tĩnh. Khi tỉnh dậy người kia lấy làm mừng rỡ nhưng không biết ai đã hy sinh cứu mình. Ngơ ngát nhìn chung quanh chỉ thấy nai Hiền, ông ta liền sụp lạy tạ ơn Nai. Nai bảo ông ta trở về nuôi nấng vợ con và dặn ông ta không được cho ai biết là có Nai ở đây.

Lúc bấy giờ trong cung điện , Hoàng Hậu nằm mộng thấy con Nai Hiền rất đẹp đang thuyết Pháp bằng tiếng người. Bà yêu cầu nhà Vua cho người tìm bắt Nai. Nhà Vua liền ra lệnh:

- Nếu ai bắt được Nai hoặc chỉ chổ Nai ở sẽ được trọng thưởng.

Nghe được tin ấy người được Nai cứu vì quá tham giải thưởng to lớn liền quên lời dặn của Nai Hiền nên dẫn nhà Vua đi bắt Nai.

Khi nhà Vua và quân lính đến chổ Nai ở, Nai lấy làm lạ hỏi nhà Vua:

- Vì sao nhà Vua biết tôi ở đây? Nhà Vua chỉ vào người được Nai cứu và bảo:

- Chính người nầy đã dẫn ta đến đây. Sau đó nhà Vua nhìn vào người kia thì thấy mặt mày tự nhiên đầy máu mủ. Nai Hiền nói với Vua:

- Ðó là quả báo của kẻ quên ơn người giúp mình, vì tôi đã cứu người đó khỏi chết.

Nhà Vua hiểu chuyện lấy làm tức giận định hạ lệnh giết người kia. Nai hiền liền xin nhà Vua tha cho người ấy. Nhà Vua cảm phục Nai Hiền nên tha cho người đó và bỏ ý định bắt Nai Hiền.

A Compassionate Deer

Once upon a time, in a forest near the Indus river, India, there was a deer with beautiful golden skin that could talk. All other animals in the forest respected and loved the Golden Deer for its kind heart.

One day, the Golden Deer went to the river to see the flooding, he heard a voice asking for help of person holding on a log, which was washed away by strong current. With the gentle nature, the deer could not resist in helping, he jumped into the river to save the drowning man. Drained of energy after performing the good deed, the Golden Deer still cared for the unconscious victim. He stayed with him and kept other animals away. After a while, the man regained his consciousness and awoke. He was very happy to be alive but did not know who had saved his life. Looking around for someone, he only saw the Golden Deer, he understood immediately. He then knelt and bowed the Golden Deer with gratitude. The Golden Deer told him to go home with the family and asked the man not to let anyone know the Golden Deer lived in that forest.

During that time, at the King's palace, the Queen dreamed of a Golden Deer could talk and was spreading Buddha's teachings. She told the King of her dream and asked that the Golden Deer be captured. Immediately the King commanded:

- "Whoever can capture the Golden Deer unharmed will be rewarded generously."

When the man whose life was saved by the Golden Deer heard the news, especially the rewards, he instantly forgot his promise to the Golden Deer. Greed had taken over, he guided the King to the Golden Deer's dwelling place.

After the King and his soldiers got there, the Golden Deer asked the King with suprise:

- "How did you know where to find me?" The King then pointed at the man and said:

- "He guided me here." As he said it he turned to look at the man to see that his face was covered with blood. The Golden Deer spoke:

- "That is the consequence of an ungrateful action, forgetting those who had helped us. I saved him from drowning in that river!".

Understood what had happened, the King was upset. He ordered the man to be executed immediately. The Golden Deer then asked the King to forgive the man. The King was touched and admired the Golden Deer's compassion. He revoked his order and freed the man. He also dismissed the idea of capturing the Golden Deer and forbade people to harm the Golden Deer.


Mục Lục
Chuyện Tiền Thân

Cử Chỉ Nhân Từ của Chim Oanh Vũ

Ngày xưa có một ông vua tính tình nóng nảy, lấy sự săn bắn, chém giết làm thích thú. Một hôm nhà vua vào rừng săn bắn, thấy một con chồn lanh lẹ né tránh mủi tên của nhà vua, chạy trốn vào bụi rậm, vua sai lính tìm kiếm nhưng không tìm thấy.

Nhà vua quá tức giận ra lệnh đốt rừng làm cho thú vật và cây cối bị cháy. Lúc bấy giờ nhà vua nhìn đám cháy nghe tiếng thú vật rên la mà thích thú.

Bỗng trên đám lửa có một con chim Oanh Vũ màu trắng đang hăng hái chữa cháy. Chim bay xuống sông gần đấy nhúng ướt thân rồi bay lại đám lửa rũ nước xuống đám cháy mong dập tắt lửa để cứu các con vật bị nạn.

Thấy vậy, mọi người theo dõi việc làm của chim Oanh Vũ. Nhà vua bỗng động lòng trắc ẩn, cảm thấy xấu hổ liền ra lệnh dập tắt lửa và từ đó cấm không cho ai được vào rừng săn bắn nữa.

Chim Oanh Vũ là một trong những kiếp trước của Ðức Phật Thích Ca.

Lesson Taught by A Compassionate Oanh Vu Bird

A long time ago, there was a very hot-tempered king. For pleasure, he liked to hunt and kill animals. One day during his hunting, the king saw a fox running into a bush. He ordered his soldiers to find the fox. However, the fox was found nowhere.

Angrily, the king gave out an order to burn down the forest. Watching the tree burned dow and hearing the animals groan in pain, the king greatly satisfied.

However, above the burning flame appeared a white Oanh Vũ bird trying to put out the fire. The Bird flew to a nearby river and dipped itself in the water. It then flew back to the burning area and shook the water off it feathers, hoping that the spraying of the water would extinguish the fire and save the injured animals.

Seeing the Bird's action, the king was touch by the Bird's compassion. He felt ashamed by his mistake and quickly ordered his soldiers to put out the fire. From then on, the king prohibited anyone to hunt in that forest.

Oanh Vũ bird was one of the former lives of Shakyamuni Buddha.


Mục Lục
Lòng Hiếu của Chim Oanh Vũ

Thuở xưa ở núi Tuyết Sơn có một con chim Oanh Vũ cha mẹ đều bị mù nên thường đi kiếm trái cây thơm chín về dâng cha mẹ. Lúc bấy giờ có một ông chủ ruộng vừa mới cấy lúa và phát nguyện rằng: "Lúa tôi trồng đây xin nguyện cho chúng sanh dùng". Chim Oanh Vũ nghe vậy liền lấy làm mừng rỡ nên thường đến ruộng đó lấy lúa về nuôi cha mẹ.

Một hôm người chủ ruộng đi thăm lúa thấy chim trùng phá hoại lúa liền dặt lưới bẩy và bắt được chim Oanh Vũ. Chim Oanh Vũ thưa rằng: "Trước đây ông có lòng tốt cho nên tôi mới dám lấy lúa của ông, tại sao ông lại bắt tôi?". Người chủ ruộng hỏi: "Chim lấy lúa làm gì?". Chim Oanh Vũ đáp: "Tôi còn cha mẹ mù nên lấy lúa về nuôi cha mẹ".

Nghe xong người chủ ruộng lấy làm cảm phục và thương xót liền thả chim ra và cho phép chim Oanh Vũ từ nay về sau cứ lấy lúa mà dùng.

Chim Oanh Vũ là kiếp trước của Ðức Phật Thích Ca. Người chủ ruộng là kiếp trước của ngài Xá Lợi Phất.

Piousness of a Oanh Vu Bird

A long time ago on Tuyết Sơn mountain, there was a Oanh Vũ bird whose parents were blind. Because the parents were not able to find their food, the Oanh Vũ bird always look for fresh, ripe fruits to offer to its parents. At this time, there was a farmer who made a vow: "The fine wheats that I have just harvested are available for all living creatures to use". Hearing these joyous words, the Oanh Vũ bird often went to the farm to bring home fresh wheat for its parent.

One day, while the farmer was checking his wheat, he saw the Oanh Vũ bird in his wheat field, the farmer set up a trap to caught the Oanh Vũ bird.

The Oanh Vũ bird pleaded: "Your kindness is the reason why I am able to come here and take your wheats. Why are you now catching me?"

The farmer asked, "What are you taking wheats for?"

The Oanh Vũ bird then replied, "My parents are blind so I bring these wheats home to them."

After listening to the Oanh Vũ bird's explanation, the farmer became emotionally touched and sympathetic by the Bird's pious behavior. Upon releasing the Oanh Vũ bird, the farmer gave it permission to take as much wheat as it needed from this day forward.

In their past lives, Shakyamuni Buddha was the Oanh Vũ bird and Xá Lợi Phất Bodhisattva was the farmer.


Chánh Tâm | La Hầu La | Mục Lục