Ăn Chay

I. LỜI NÓI ÐẦU

Em vào Ðoàn, nghe anh chị Ðoàn trưởng khuyên em ăn chay. Em muốn vâng lời anh chị Ðoàn trưởng; vậy em cần biết ăn chay là thế nào và cách ăn chay ra sao; có vậy việc làm của em mới có ý nghĩa và khỏi bị những sự sai lầm.

II. Ý NGHĨA ĂN CHAY

Ăn chay là một phương pháp Phật dạy các em làm để thay thế ăn mặn, ăn chay là ăn các món ăn không có sanh mạng, như rau, trái, uống các thứ sữa v.v... Như vậy, ăn các loài chim, ăn trứng dùng nước mắm cũng thuộc về ăn mặn.

III. VÌ SAO ÐỨC PHẬT DẠY CÁC EM ĂN CHAY

Ðức Phật là một vị có lòng thương các em, thương mọi loài, nên Ðức Phật dạy các em ăn chay để các em tăng trưởng lòng từ bi khỏi giết hại súc vật, để bỏ dần tánh độc ác, để các loài súc vật khỏi bị giết hại.

IV. EM ĂN CHAY SẼ ÐƯợC NHỮNG LợI ÍCH GÌ?

Ðức Phật là một vị sáng suốt, lời dạy của Ngài bao giờ cũng đem lại sự lợi ích thiết thực cho các em, nếu các em làm theo Ngài. Các em ăn chay sẽ dược những lợi ích sau này:
 1. Thân thể được khỏe mạnh đỡ bệnh tật, các em làm việc được dai sức: Trong hoa quả rau sữa có nhiều chất bổ, chất đạm rất cần cho sức khỏe của thân thể. Khác với các món thịt có rất nhiều chất độc, nhất là thịt các loài vật có bệnh, hoặc thịt để lâu ngày. Các món ăn chay sạch sẽ nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa nên trong người khỏe. Trái lại thịt cá lâu tiêu, tanh hôi hay khiến thân thể mệt mỏi nhiều bệnh. Ăn chay lại được dai sức, làm lâu mệt, ít biết mỏi, chịu đựng nhiều sự khó nhọc
 2. Trí não em được sáng suốt, tánh tình em thuần hậu: Khi các em ăn nhiều thịt, trí não nặng nề mệt nhọc, khó nhớ lâu và nhiều, vì các món thịt cá khó tiêu và hay kích thích tâm trí. Trái lại ăn chay thời trí não được nhẹ nhàng, điềm tĩnh, sáng suốt, nhớ lâu, nhớ nhiều. Ăn mặn thời tánh tình hay gắt gỏng khó chịu, nhiều lòng tham, vì thịt có nhiều chất độc kích thích tánh tình, dễ nhiễm tánh ác. Trái lại ăn chay thời tánh tình thuần hậu, vui vẻ, biết thương loài vật, biết thương mọi người.
 3. Em ăn chay, em sẽ được thành Phật, em đuợc bước đầu trên đường Ðạo, em được mọi người thương kính: Em ăn chay là em vâng lời Phật dạy là tưởng nhớ đến hạnh từ bi cao cả của Ðức Phật, tức là em đi dần trên con đường đạo Từ bi, sẽ dần dần gần Ðức Phật. Ðức Phật tưởng nhớ tới em, an ủi hộ trì cho em. Em ăn chay lại được mọi người thương kính vì ăn chay là có lòng thương mọi loài, là biết chịu khó, biết cố gắng sửa tánh tình và như vậy em sẽ được nhiều thương kính. Em ăn chay lại được các loài vật có lòng thương mến vì em không sát hại các loài sanh vật. Em có hiểu vì sao Ðức Phật lại được mọi người tôn kính hay không? Em có hiểu vì sao các loài vật lại thường cung kính quanh hầu Ðức Phật mỗI khi gặp Ngài hay không? Chỉ vì Ðức Phật hành trì hạnh từ bi, chỉ vì Ðức Phật trải qua nhiều đời nhiều kiếp luôn luôn ăn chay không sát hại các loài sinh vật.
 4. Em ăn chay tức là em tập sống giản dị đỡ tốn kém: Các thứ rau trái rẻ tiền, lại đạm bạc đúng với hạnh thanh bạch của Phật tử.
V. ĂN CHAY NHƯ THẾ NÀO?

Các em đã hiểu ý nghĩa ăn chay và biết những sự lợi ích của sự ăn chay. Vậy nay các em cần phải ăn chay như thế nào?
 1. Ăn chay có nhiều cách:
 1. Ăn chay trường tức là ăn chay trọn đời, không bao giờ ăn mặn.
 2. Ăn chay kỳ tức là một năm nguyện ăn vài tháng hoặc trong một tháng nguyện ăn vài ngày. Như trong một năm, nguyện ăn ba tháng thì ăn vào tháng giêng, tháng bảy và tháng mười. Trong một tháng, có thể nguyện ăn mười ngày là ăn vào các ngày mồng 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30, 1. Ăn 6 ngày là ăn vào các ngày: 1, 8, 14, 15, 23, 30. Ăn bốn ngày là 14, 15, 30, mồng 1; hoặc ăn hai ngày vào ngày mồng 1 và Rằm.
 1. Ăn chay như thế nào?
 1. Em đã phát nguyện ăn chay, vậy em phải nhớ những điều sau này: ăn chay hai ngày, ngày Rằm và mồng 1.
 2. Ðã phát nguyện ăn chay thì trọn đờI giữ theo không vì trường hợp gì mà bỏ qua, trừ khi đau bệnh nặng có thể khỏi giữ, nhưng lành bệnh phải giữ lại.
 3. Các món ăn chay đạm bạc, đừng có quá sang trọng quá phiền phức, cũng đừng ăn quá kham khổ và đừng phiền nhiễu nhiều người.
 4. Ăn chay một cách tự nhiên, đừng khoe khoang, đừng làm bộ, đừng khinh người không ăn.
 5. Trong những ngày Vía, ngày đi trại nên ăn chay.
VI. GƯƠNG SÁNG GIỮ HẠNH ĂN CHAY

Cao hơn tất cả, các Ðức Phật trong mười phương đều giữ hạnh ăn chay, từ kiếp này cho đến kiếp khác, không bao giờ giết hại một sinh linh nào. Gần các em hơn, có các vị xuất gia trọn đời ăn chay, các vị cư sĩ tại gia phát tâm ăn chay trọn đời.

VII. KẾT LUẬN

Ăn chay là một phương pháp Phật dạy cho các em thực hành. Các em là Phật tử, các em noi theo lời Ngài dạy, tức là các em tiến gần Ngài, tức là các em theo đúng mục đích của Ðoàn.

(Phật Pháp Ngành Thiếu; Thích Minh Châu, Thích Ðức Tâm, Thích Thiện Ân, Thích Chân Trí)
Ðánh máy: Trúc Oanh, GÐPT Từ Ân, Hoa Kỳ


Sơ Thiện | Chương Trình Tu Học | Thư Viện Lam | Trang Chính