Sự Chấn Động do Giáo Chỉ số 9

Giáo Chỉ số 9

Ngày 15/09/2007, PTTPGQT loan tải tin tức về Giáo Chỉ Số 9. Qua Giáo Chỉ số 9, Đức Tăng Thống giải tán Văn Phòng II Viện Hóa Đạo cũ và chỉ định thành phần nhân sự cho Văn Phòng II Viện Hóa Đạo mới.

Thông Bạch hướng dẫn thi hành Giáo Chỉ số 09

  • Ngày 26/09/2007, PTTPGQT loan tải tin tức về Thông Bạch của Viện Hóa Đạo Hướng dẫn thi hành Giáo Chỉ số 09. Qua Thông Bạch này, VHĐ ra lệnh:
    • Giải tán các Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại (GHPGVNTN-HN) tại Hoa Kỳ và GHPGVNTN-HN tại các châu
    • Chủ tịch và các thành viên Văn phòng II Viện Hóa Đạo cấp tốc triệu tập đại hội trong thời gian sớm nhất để thành lập Hội đồng Giáo phẩm và Hội đồng Điều hành GHPGVNTN-HN tại Hoa Kỳ, Canada và các châu.

Tân Ban Hướng Dẫn Trung ương Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ (VP2)

Ngày 31/10/2008, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc ra thông cáo báo chí về Tân Ban Hướng Dẫn Trung ương Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ dưới sự điều hành của Hòa Thượng Thích Huyền Việt. Thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPTVN tại Hoa Kỳ gồm có:

Syndicate content