Tin Nhanh

Cao Chánh Hựu

 

Khấp Báo

 

Htr Cấp Dũng TÂM HUỆ Cao Chánh Hựu

từ trần lúc 17giờ55 ngày 23/3/2009

(nhằm ngày 27 tháng 2, Kỷ Sửu)

tại Bệnh viện Alvarado,

Thành Phố San Diego, California, Hoa Kỳ

hưởng thọ 80 tuổi

 

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

 

Hòa thượng Thích Trí Quang

Khẩn báo (Oct 7, 2008): Hòa thượng Thích Trí Quang lâm bệnh nặng và đang được điều trị tại bệnh viện.

Tân Ban Hướng Dẫn Trung ương Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ (VP2)

Ngày 31/10/2008, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc ra thông cáo báo chí về Tân Ban Hướng Dẫn Trung ương Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ dưới sự điều hành của Hòa Thượng Thích Huyền Việt. Thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPTVN tại Hoa Kỳ gồm có:

Giới Đàn Bồ Tát Giới Tại Gia và Thập Thiện

Phim lễ KHAI ĐẠO GIỚI TỬ - Tuyên Luật Sư Thượng Tọa Thích Thái Hòa

Ngày 17-18 tháng 11 Âm Lịch, Giới Đàn Bồ Tát Tại Gia và Thập Thiện với khoảng 200 giới tử từ Thừa Thiên đến Cà Mau quy tụ. Tam Sư Thất Chứng của Giới Đàn là chư tôn thiền Đức Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN.

Phim lễ KHAI ĐẠO GIỚI TỬ - Tuyên Luật Sư Thượng Tọa Thích Thái Hòa

Syndicate content