Tư Liệu

Cao Chánh Hựu

 

Khấp Báo

 

Htr Cấp Dũng TÂM HUỆ Cao Chánh Hựu

từ trần lúc 17giờ55 ngày 23/3/2009

(nhằm ngày 27 tháng 2, Kỷ Sửu)

tại Bệnh viện Alvarado,

Thành Phố San Diego, California, Hoa Kỳ

hưởng thọ 80 tuổi

 

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

 

Chúc Thư của Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang

Nhân danh Đệ Tứ Tăng thống, tôi viết mấy lời tâm huyết, thâm tình gửi đến chư Liệt vị Hòa thượng, Thượng tọa giáo phẩm trong Hội đồng Lưỡng viện.

Hòa Thượng Thích Trí Quang: Tiểu truyện tự ghi

...tôi không mơ mộng Phật giáo trở lại vị thế quốc giáo như thời xa xưa, càng không muốn Phật giáo thành một Thiên chúa giáo thứ hai. Tôi chỉ mong ước trong cơn nghiêng ngửa của đất nước, ai nhìn vào Phật giáo cũng nghĩ rằng đất nước này còn có cái ấy.

Sự Chấn Động do Giáo Chỉ Số 9

Ngày 15 tháng 9 năm 2007, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế (Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất) đã loan tải khắp nơi về Giáo Chỉ số 9 của Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Giáo Chỉ số 9 đã bắt đầu sự chấn động trong tứ chúng Phật tử Việt Nam có liên hệ đến GHPGVNTN, đặc biệt là ở hải ngoại.

Thông Điệp Hướng Về Thế Kỷ XXI


Một xã hội mà các quyền tự do thiêng liêng và căn bản được tôn trọng sẽ là một xã hội mà các thành viên sống hạnh phúc. Ý thức tự giác là nền tảng cho ý niệm tự do. Hiểu biết ý nghĩa và bản chất tồn tại của thiên nhiên, của xã hội, của các cá nhân, trong mối quan hệ duyên khởi; đó là hiểu biết những giá trị nhân bản, hiểu biết phẩm giá của mình, hiểu biết và tôn trọng phẩm giá của người khác.

 

Tân Ban Hướng Dẫn Trung ương Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ (VP2)

Ngày 31/10/2008, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc ra thông cáo báo chí về Tân Ban Hướng Dẫn Trung ương Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ dưới sự điều hành của Hòa Thượng Thích Huyền Việt. Thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPTVN tại Hoa Kỳ gồm có:

Giới Đàn Bồ Tát Giới Tại Gia và Thập Thiện

Phim lễ KHAI ĐẠO GIỚI TỬ - Tuyên Luật Sư Thượng Tọa Thích Thái Hòa

Ngày 17-18 tháng 11 Âm Lịch, Giới Đàn Bồ Tát Tại Gia và Thập Thiện với khoảng 200 giới tử từ Thừa Thiên đến Cà Mau quy tụ. Tam Sư Thất Chứng của Giới Đàn là chư tôn thiền Đức Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN.

Phim lễ KHAI ĐẠO GIỚI TỬ - Tuyên Luật Sư Thượng Tọa Thích Thái Hòa

TIỂU SỬ anh Tâm Huệ

 

HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG

TÂM HUỆ CAO CHÁNH HỰU

       PHÓ TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN  GĐPT VN TRÊN THẾ GIỚI

            NGUYÊN TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GĐPT VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI

 

Các Sự Kiện tại Tu Viện Bát Nhã

Tăng thân Làng Mai đến Tu viện Bát Nhã tu học do sự thỉnh cầu và cúng dường Tu viện cho Làng Mai của Thượng Toạ Thích Đức Nghi, thầy bổn sư của các thầy trong ban quản trị Tu viện An Lạc. Lời phát nguyện cúng dường của Thượng Toạ Đức Nghi đã được tứ chúng của Làng Mai và của tổ đình An Lạc chứng minh vào ngày 08.02.2005 tại chánh điện Tu viện Bát Nhã. Lời phát nguyện này cũng được Thượng Toạ khẳng định lại vào tháng 1 năm 2006, trong buổi lễ truyền đăng giáo thọ tại Làng Mai (đĩa hình Truyền Đăng).

Đọc nguyên bài...

Xin chấm ở đây để xem them những tư liệu liên quan đến Tu Viện Bát Nhã (trang nhà Phương Bối).

 

Syndicate content